SYMPOSIUM OPISKELIJOIDEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI

Valtakunnallinen OHO! Symposium 14.-15.11.2019 Jyväskylän yliopistolla

KIITOS KAIKILLE OHO!-SYMPOSIUMIIN OSALLISTUNEILLE! 

                           Pidettyjen seminaarien ja työpajojen materiaaleihin voit tutustua Symposiumin esitykset -välilehdellä.

Symposiumin kävijäpalautteen perusteella tehtyä koontia tapahtumasta pääsee puolestaan lukemaan Symposiumpalaute-välilehdellä.

Lyhytelokuva Vankila

Käy katsomassa symposiumissakin nähty Aalto-yliopiston lyhytelokuva Vankila, joka herättelee katsojaansa opiskeluhyvinvoinnin teeman äärelle. Elokuva on tehty yhteistyössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa ja nousee todellisista opiskeluhyvinvointiprojektin aikaisista kokemuksista.

Elokuvan pääset katsomaan otsikon linkistä sekä Symposiumin esitykset -välilehdestä.

OHO! Symposiumissa edistetään opiskelijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta 

 The OHO! Symposium promotes the study ability, wellbeing and participation of students. 


Jotta kukaan ei jäisi yksin!

Suurin osa korkeakouluopiskelijoista voi hyvin, mutta mielialaoireita, stressiä, yksinäisyyden kokemusta ja oppimisvaikeuksia esiintyy yleisesti. Etenkin opiskelijoiden kokema yksinäisyys vaikuttaa haitallisesti opintojen etenemiseen. Tässä ainutlaatuisessa 11 korkeakoulun yhteishankkeen päätössymposiumissa esiteltiin käytännön esimerkein asiantuntijoiden ohjauksessa eri menetelmiä ja uusimpia tutkimustuloksia kuinka tukea opiskelijoiden opintopolkua aina preorientaatiosta työelämään siirtymiseen asti.

Symposium oli tarkoitettu niin toisen asteen kuin korkeakoulujen opetus-ja ohjaushenkilökunnalle, opiskelijoille, tutkijoille kuin kaikille opiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneille. 

OHO! Symposium oli osa Koulutuksen superviikkoa Jyväskylässä 14. - 17.11.2019

Jyväskylä on koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen huippukaupunki. Koulutuksen superviikolla opetusalan ammattilaiset, koulutusalan johtajat, opiskelijat ja tutkijat sekä Suomesta että kansainvälisesti kohtaavat uusimman tiedon ja vuorovaikutuksen keskellä. Koulutuksen superviikko kokoaa noin 5000 koulutuksen ammattilaista Jyväskylään.

In English

The OHO! Symposium promotes the study ability, wellbeing and participation of students. The symposium is meant for the teaching and guidance staff, students and researchers of upper secondary schools and higher education institutions as well as for anyone interested in the wellbeing of higher education students. The symposium shares the development work of 11 higher education institutions. You are welcome to contribute to this work. 

OHJELMA

Ohjelma on päivitetty. Muista tarkistaa esitysten luentosalit! 

TORSTAI 14.11.2019
Ruusupuisto (Alvar Aallon katu 9)


9.00-10.15 Ilmoittautuminen
(pääaula, 1. krs)

10.15-10.45 AVAUS (pääaula, 1. krs)

Viittomakielinen tulkkaus.

10.45-12.00 KEYNOTE1 (pääaula, 1. krs)

Helene Mariaud (European Students´ Union) ja Liisa Hyytiäinen (SAMOK): Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi suomalaisessa ja kansainvälisessä kontekstissa
Esitys on englanniksi/In English, viittomakielinen tulkkaus.

12.00-13.00 LOUNAS (omakustanteinen)

13.00-14.15 TYÖPAJAT (T) JA SEMINAARIESITYKSET (S)

Ruusupuisto (Ruu) ja Liikunta (L)

TYÖPAJA T1: "Maltanko kuunnella?" Työpajassa pysähdytään tarkastelemaan omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niiden kehittämistä. Ulla Klemola ja Tommi Mäkinen (JYU) Kesto: 1t 15min.  Ruusupuisto, pääaula, 1. krs

TYÖPAJA T2: Opiskelun taitokartan taitoprofiilien hyödyntäminen ohjauksessa Toiminnallinen työpaja, jossa pureudutaan case -työskentelyllä akateemisten opiskelutaitojen ohjaamiseen. Irma Kakkuri, Hanna Ahola ja Elina Savilahti (JYU) Kesto: 1t 15min. Ruu E213 (Lauri), 2. krs

TYÖPAJA T3: JYUnite Digitaidot: kohti osallistavaa ja yhtenäistä digitaalisten taitojen oppimista.
"Työpajassa tutustutaan erilaisiin digitaalisen kompetenssin viitekehyksiin opiskelijan näkökulmasta. Pohdimme yhdessä, millaisia digitaalisia perustaitoja opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan ja työelämään siirtyessään. Työpajan kielenä on suomi ja englanti. The workshop introduces participants to different digital competence frameworks from the students point of view. Together we reflect on what kind of basic digital skills students need in their studies and in their transition to work. The language of the workshop is Finnish and English." Iryna Miakush, Tanja Välisalo, Marika Peltonen ja Ville Heilala (JYU) Kesto: 1t 15min. Ruu 3. krs aula

TYÖPAJA T4: Act like you care: This workshop consists of theatre games that are a little bit of Theatre of the Oppressed and a little bit of improv. The workshop participants will act out different real-life scenarios that are culturally sensitive, and they will work together to explore different possible solutions. Facilitated by Victoria Edes (JYU) Kesto: 1t 15min.
L 310B

Disclaimer: 'Act Like You Care' is a piloting workshop for a master's thesis, so it will be video recorded.
Note:  participants 15 max

TYÖPAJA T5: Omaopettajatoiminnan kehittäminen - omaopettajan rooli ja tehtävät sekä perehdytys. Työpajassa keskustellaan, minkälainen rooli omaopettajalla tulisi olla, jotta se tukisi opiskelijan opintojen aloitusta, opintojen sujuvuutta ja asiantuntijaksi kasvua. Teemana on myös omaopettajien/ opettajatuutoreiden ja vertaistuutoreiden yhteistyö. Kaisa Karhu ja Tiina Kemppainen (OY) ja Merija Timonen (LY) Kesto: 1t 15min. Ruu 2. krs aula

TYÖPAJA T6: Korkeakoulu kaikille - Saavutettavuuskriteerit
Miten mahdollistetaan monenlaisten oppijoiden sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuus ja yhdenvertainen mahdollisuus opiskella korkeakoulussa? Anneli Muuronen ja Seija Eskola (JAMK) Kesto: 1t 15min. L346

TYÖPAJA T7: Inklusiivinen ohjaus ja opetus korkeakouluissa
Miten saavutettava ohjaus ja opetus toteutuvat korkeakouluissa? Miten inkluusiota toteutetaan ja edistetään ohjauksen ja opetuksen avulla? Liisa Hyytiäinen  (SAMOK) ja Päivi Pynnönen (HAMK) Kesto: 1t 15min.
L 221

SEMINAARIESITYS S1:
Työelämäorientaatio opintojen alusta alkaen -
Johdantokurssit, Find Your Career -itseopiskelualusta & Toolkit for Teacher Tutors -materiaalipankki. LUT-yliopiston malli työelämäorientaatiosta osana opiskeluprosessia. Elina Hannikainen-Himanen ja Mari Trinidad (LUT-yliopisto) Huom! Kesto: 1t. Ruu D104 (Helena)

14.15-14.45 KAHVITAUKO

Tarjoilut molempien rakennusten pääauloissa.

14.45-16.00 TYÖPAJAT (T) JA SEMINAARIESITYKSET (S) JATKUVAT

TYÖPAJA T8: Autismin kirjo korkeakoulussa. Työpaja antamaan lisätietoa ja vinkkejä toimimisesta autismin kirjon opiskelijoiden kanssa. Heli Antila ja Sari Hanska (TAMK) Kesto: 1t 15min. L 208

TYÖPAJA T9: Opin, osallistun ja saan tukea: Opiskelijan toimijuus ja toimijuusanalytiikka työvälineenä ja tutkimuksen kohteena. Päivikki Jääskelä, Tommi Kärkkäinen, Ville Heilala (JYU) Kesto: 1t 15min. Ruu E213 (Lauri)

TYÖPAJA T10: Inklusiivinen ohjaus ja opetus korkeakouluissa Miten saavutettava ohjaus ja opetus toteutuu korkeakouluissa? Miten inkluusiota toteutetaan ja edistetään ohjauksen ja opetuksen avulla? Liisa Hyytiäinen, varapuheenjohtaja (SAMOK), Päivi Pynnönen, lehtori (HAMK) Kesto: 1t 15min. L221

TYÖPAJA T11: Digitaalinen saavutettavuus on hyödyllinen kaikille ja välttämätön monille. Mitä meidän tulisi tietää digitaalisesta saavutettavuudesta? Hannu Puupponen & Merja Laamanen (JYU) Kesto: 1t 15min. L310B

TYÖPAJA T12: Korkeakoulu kaikille - Saavutettavuuskriteerit
Miten mahdollistetaan monenlaisten oppijoiden sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuus ja yhdenvertainen mahdollisuus opiskella korkeakoulussa? Anneli Muuronen ja Seija Eskola, Ammattillinen opettajakorkeakoulu (JAMK) Kesto: 1t 15min. L346

SEMINAARIESITYKSET Kesto: yhteensä 1t 15min. Ruusupuisto, pääaula
S2.1 Yhteisöllisen pedagogiikan koulutussarja opettajille ja ohjaajille. Tule tutustumaan lähemmin tähän kokonaisuuteen. Ulla Klemola (JYU)
S2.2 Mikä on opetuksen rooli kun puhutaan opiskelijoiden hyvinvoinnista? Mikko Inkinen (Aalto yliopisto) 

SEMINAARIESITYKSET Kesto: yhteensä 1t 15min. Ruu 2. krs aula
S3.1 Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää fukseista; 
ensimmäisen vuoden opiskelijoiden motivaatio, itsesäätely- ja opiskelutaidot sekä kokemukset opintojen aloittamisesta. Elisa Sinikallio (Tampereen yliopisto)
S3.2
ProMot-itsearviointimenetelmä Esittelemme tutkimustuloksia ProMot-menetelmästä opiskelijan oppimismotivaation itsearviointimenetelmänä osana ohjaustyötä. Satu Laitinen (Turun yliopisto)

SEMINAARIESITYKSET Kesto: yhteensä 1t 15min. L 207
S4.1
Saavutettava korkeakoulu?
Opiskelijoiden, opettajien ja johdon näkemyksiä" Miten korkeakoulujen ylin johto suhtautuu saavutettavuuteen? Kohtaavatko opiskelijoiden odotukset ja korkeakoulujen käytännöt? Essi Huuhka, Reetta Lehto (Turun yliopisto)

S4.2 Esteetön opiskelu ja opiskelijahyvinvointi opiskelijan omasta näkökulmasta. Krister Linnas (JYU) 

SEMINAARIESITYS Kesto: 1t 15min. Ruu 3.krs aula
S5 Psychological Challenges among University Students and some solutions. Presentation in English, viittomakielinen tulkkaus. Ana Gallego ja Raimo Lappalainen (JYU)


16.00-18.00 VAPAATA

18.00-19.00 COCKTAILS

Päärakennus C, pääaula (alkoholiton viini ja pientä purtavaa)

19.00-n. 20.30 Sirkus & Sinfis

Chaplinin The Circus -mykkäelokuva alkuperäisen, elävän musiikin kera on erityinen elämys! 

Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri Sinfis esittää musiikin Charlie Chaplinin mykkäelokuvaan "Sirkus" (1928). Näytöksen elokuvatekniikan tuottaa Keski-Suomen elokuvakeskus. Kesto noin 70 min.

Päärakennuksen juhlasali C1

Juhlasalin ovet avataan klo 18.30, liput tarkastetaan ovella.


PERJANTAI 15.11.2019
Agora (Mattilanniemi 2)


8.00-8.30
Ilmoittautuminen Agoran pääaulassa (mikäli et ole osallistunut 1. päivänä)


PIMÉ CAFÉ

Pimeä kahvila avoinna 9 - 14
tilassa Agora D122.1


Miltä tuntuu toimia ilman näköaistia? Maistuuko kahvi erilaiselta pimeässä? Pimé Caféssa saat vastauksen näihin kysymyksiin. Lisäksi moni kävijä on oppinut itsestään paljon uutta.
8.30-9.15 Lyhytelokuva Vankila avaa symposiumin toisen päivän ja johdattaa päivän teemoihin. Kansallinen ensi-ilta. Paikalla elokuvaa alustamassa myös elokuvantekijä Eero Tiilikainen. Elokuvan teemoihin palataan päivän aikana, joten elokuvaa suositellaan kaikille symposiumiin osallistuville. Auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali)

HUOM! Ole ajoissa paikalla. Ovet suljetaan klo 8:30, eikä saliin pääse kesken esityksen.

Elokuvan kuvaus: Joonas ei saavu sovittuun ryhmätyötapaamiseen. Samaa kurssia käyvät Sirke ja Emek yrittävät tavoittaa Joonasta puhelimitse, tuloksetta. He päättävät lähteä etsimään kadonnutta kurssikaveriaan. Matkallaan he oivaltavat, kuinka helposti ihmisyys ja inhimillisyys jäävät kurssien ja suorittamisen jalkoihin.

09.30-10.30 TYÖPAJAT JA SEMINAARIESITYKSET

TYÖPAJA T13: Personal Impact. Personal Impact brings to light courses in Aalto University on values and meaningfulness, self-leadership, societal impact, human potential and well-being for both, teachers and staff. Welcome to the participatory workshop introducing a new course co-designed with students called Good Life Engine. "Do one thing once a day for 9 months to build sustainable change in your life. Become aware of where your time goes and whether you spend it according to your values. Take an entrepreneurial approach to personal development and apply design methods to yourself." Sara Rönkkönen, Johannes Kaira, Lidia Borisova (Aalto University) (In English) Kesto: 1t . Ag D121.1

TYÖPAJA T14: Opiskelun taitokartan taitoprofiilien hyödyntäminen ohjauksessa. Toiminnallinen työpaja, jossa pureudutaan case -työskentelyllä akateemisten opiskelutaitojen ohjaamiseen. Irma Kakkuri, Hanna Ahola ja Elina Savilahti (JYU) Kesto: 1t. Ag B431.1 Lea Pulkkisen sali, A- osa.

TYÖPAJA T15: Hyvinvointitaitojen tukeminen osana opetusta. Katariina Keinonen (JYU) Kesto: 1t. Ag B431.1 Lea Pulkkisen sali, B-osa.

TYÖPAJA T16: "Maltanko kuunnella?" Työpajassa pysähdytään tarkastelemaan omia tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja niiden kehittämistä. Ulla Klemola (JYU) Kesto: 1t. Ag C132.1

TYÖPAJA T17: Digitaalinen saavutettavuus on hyödyllinen kaikille ja välttämätön monille. Mitä meidän tulisi tietää digitaalisesta saavutettavuudesta? Hannu Puupponen & Merja Laamanen (JYU) Kesto: 1t. Ag B112.2 Latin

SEMINAARIESITYKSET kesto yhteensä 1t.  Auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali)
S6.1 Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää fukseista; ensimmäisen vuoden opiskelijoiden motivaatio, itsesäätely- ja opiskelutaidot sekä kokemukset opintojen aloittamisesta. Elisa Sinikallio (Tampereen yliopisto).
S6.2 ProMot-itsearviointimenetelmä
Esittelemme tutkimustuloksia ProMot-menetelmästä opiskelijan oppimismotivaation itsearviointimenetelmänä osana ohjaustyötä. Satu Laitinen (Turun yliopisto)

SEMINAARIESITYS S7 Opintojen hyvää alkua tukemassa. Esityksessä kuvataan Itä-Suomen yliopiston uusien opiskelijoiden alkuorientaation tutkimusprusteista kehittämistyötä. "Käännetty" orientaatio käynnistyy PREorientaatiolla, jolloin opiskelijan orientoituminen yliopisto-opintoihin käynnistyy kesällä, kun hän vastaanottaa opiskelupaikan. Tule kuulemaan lisää tästä innovatiivisesta uudistuksesta. Leena Penttinen ja Päivi Rosenius (Itä-Suomen yliopisto) Kesto: 1t. Ag B301

SEMINAARIESITYS S8 Työelämäorientaatio opintojen alusta alkaen - Johdantokurssit, Find Your Career -itseopiskelualusta & Toolkit for Teacher Tutors -materiaalipankki. LUT-yliopiston malli työelämäorientaatiosta osana opiskeluprosessia. Elina Hannikainen-Himanen ja Mari Trinidad (LUT-yliopisto) Kesto: 1t. Ag C134.1

10.45-12.00 KEYNOTE2

Filosofi Frank Martela: Hyvinvointia ja opiskeluintoa sisäisen motivaation kautta

"Many students are at the risk of burning out. How to support both the well-being and study motivation of them? This lecture provides you with the latest research on intrinsic motivation and its importance for well-being as well as practical tools to support such motivation." Presentation in English, viittomakielinen tulkkaus. Auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali)

12.00-13.00 LOUNAS (omakustanteinen)


13.00-13.30 AULALLINEN TUKEA JA TOIMINTAA

Ota taukokuppi kuumaa ja tutustu opiskelijahyvinvointia
edistäviin toimijoihin.

Kahvitarjoilu. Agora, pääaula

PS. Ständit paikalla koko päivän.

13.30-14.45 KEYNOTE3

Aivotutkija Minna Huotilainen: Hyvinvoivat aivot
Viittomakielinen tulkkaus. Auditorio 1 (Martti Ahtisaari -sali)14.45-15.15 Symposiumin lopetus
ESIINTYJÄT

Keynote-puhuja Frank Martela on filosofi ja tietokirjailija ja toimii tutkijana Aalto-yliopistossa. Hän etsii vastauksia kysymyksiin elämän tarkoituksesta, hyvästä elämästä ja ihmisyydestä yleensä. OHO!-symposiumissa Martela keskittyy pohtimaan sisäisen motivaation merkitystä opiskelijoiden hyvinvointiin ja esittelee käytännön keinoja sisäisen motivation vahvistamiseksi. Esitys on englanniksi ja tulkataan viittomakielellä. 

https://frankmartela.fi/

Keynote-puhuja Minna Huotilainen on uraauurtava aivotutkija ja hän toimii professorina Helsingin yliopistossa. Huotilaisen erikoisalaa on aivotutkimuksen tuottama tieto erilaisten oppijoiden ja oppimistapojen tukemiseksi. Hänen tutkimuksessaan yhdistyvät kognitiotiede, kasvatustiede ja psykologia. OHO!-symposiumissa Huotilainen tulee puhumaan aivojen hyvinvoinnista.

https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/henkilohaku/minna-huotilainen-9014891

Keynote-puhuja Hélène Mariaud edustaa European Students' Unionia, joka on Euroopanlaajuinen kattojärjestö 45 kansalliselle opiskelijajärjestölle. Järjestön keskeinen tehtävä on toimia opiskelijoiden tasa-arvon ja oikeuksien puolestapuhujana. OHO!-symposiumissa Mariaud on mukana keskustelemassa tasa-arvon ja saavutettavuuden toteutumisesta eri puolilla Euroopan korkeakoulukenttää.

https://www.esu-online.org/

Kommenttipuheenvuoron Hélènelle pitää Liisa Hyytiäinen, joka on Suomen Opiskelijakuntien Liiton (SAMOK) hallituksen varapuheenjohtaja. Hän opiskelee liiketaloutta Hämeen ammattikorkeakoulussa. Hallituksessa Hyytiäisen vastuualueena on koulutuksellinen tasa-arvo. Hän on kiinnostunut myös pedagogiikasta ja koulutuksen kehittämisestä sekä työelämäyhteyksistä. OHO!-symposiumissa Hyytiäinen on mukana puhumassa tasa-arvosta ja saavutettavuudesta korkeakouluissa. 

https://samok.fi/

Muu ohjelma

Char­lie Chapli­nin Sir­kus & Sin­fis-sinfoniaorkesteri


Jyväskylän ylipiston sinfoniaorkesteri Sinfis esittää musiikin Charlie Chaplinin mykkäelokuvaan "Sirkus". Vuosi 2019 on Charlie Chaplinin 130-vuotisjuhlavuosi. Yhteistyössä Keski-Suomen Elokuvakeskus. Esitys on torstaina 14.11.2019 yliopiston päärakennuksen juhlasalissa C1 klo 19.00. 

Pimeä kahvila Pimè Cafè

Miltä tuntuu toimia ilman näköaistia? Miltä kahvi maistuu pimeässä? Pimè Cafèssa saat vastauksen näihin kysymyksiin. Lisäksi moni kävijä on oppinut itsestään paljon uutta.

Kahvilahetki on heijastus näkövammaisen elämään. Pääset kokeilemaan toimimista kahvipöydässä ilman näköaistia ja huomaat konkreettisesti, kuinka tärkeää - niinkin yksinkertainen asia - kuin kommunikointi muiden pöydässä istuvien kanssa on, kun näköaisti puuttuu. Kahvilan toteuttaa Keski-Suomen Näkövammaiset ry., ja se on kaikille avoinna perjantaina 15.11 klo 9-14 Agora-rakennuksen ensimmäisen kerroksen opetustilassa D122.1. 

Lyhytelokuva Vankila

Lyhytelokuva Vankila (7 min)  avaa symposiumin toisen päivän ja johdattaa päivän teemoihin. Paikalla elokuvaa alustamassa myös elokuvantekijä, DI Eero Tiilikainen. Elokuvan teemoihin palataan päivän aikana, joten elokuvaa suositellaan kaikille symposiumiin osallistuville. Elokuvan kuvaus: Joonas ei saavu sovittuun ryhmätyötapaamiseen. Samaa kurssia käyvät Sirke ja Emek yrittävät tavoittaa Joonasta puhelimitse, tuloksetta. He päättävät lähteä etsimään kadonnutta kurssikaveriaan. Matkallaan he oivaltavat, kuinka helposti ihmisyys ja inhimillisyys jäävät kurssien ja suorittamisen jalkoihin. Näytösaika: 15.11 klo 8:40 (Martti Ahtisaari-sali, Agora). HUOM! Tule ajoissa paikalle, sillä kesken elokuvan ei ole mahdollisuutta tulla sisään. Kansallinen ensi-ilta.

Järjestöt mukana tukemassa opiskelijoiden hyvinvointia

Perjantaina 15.11 voitte tutustua Agora-rakennuksen ala-aulassa eri kansalaisjärjestöjen toimintaan ja opiskelijoiden hyvinvoinnista ja osallisuudesta tehtyyn tutkimukseen. Paikalla Nyyti ry., Koirakoulu KnowHow, JYU Student Life -kehitys, KUPLA, Oppilaitospapit & diakoni, YTHS, Erilaisten oppijoiden liitto, Invalidiliitto, Keski-Suomen Näkövammaiset, Kuurojen liitto, TUURA - tukea urapolulle -hanke ja Ohjaamo. 

OHO! eli "Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa" on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 11 korkeakoulun yhteinen kehittämishanke vuosille 2017-2019. OHO!:n lähtökohtana on luoda optimaalisia edellytyksiä opiskelulle ja pitää huolta opiskelijasta.

OHO!- hakkeessa edistetään opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia parantamalla heidän osallisuuden kokemustaan opiskeluyhteisössä. Hanke rakentuu kolmesta temaattisesta kokonaisuudesta:

HYVÄÄN ALKUUN tukee opiskelijoiden opintoihin ja korkeakouluyhteisöön kiinnittymistä kehittämällä orientaatiokoulutuksia, vertaistuutorointia ja omaopettajatoimintaa sekä luomalla tapoja nivoa työelämäteemoja ohjaukseen opintojen alusta alkaen.

PEDAGOGIIKALLA HYVINVOINTIA keskittyy yhtäältä yhteisöllisen pedagogiikan kehittämiseen opettajille tarjottavien koulutussarjojen avulla ja toisaalta tutkimusperustaisten hyvinvointi-, motivaatio-, toimijuus- ja opiskelutaitomittaristojen sekä analytiikkatyövälineen luomiseen.

KAIKKIEN KORKEAKOULU laatii yhtenäisen saavutettavuuden kriteeristön, joka pohjautuu valtakunnalliseen korkeakoulujen saavutettavuuskartoitukseen sekä kehittää saavutettavuutta edistäviä pedagogisia työvälineitä. 


Tutustu OHO!-hankkeen 3 eri teemaan ja niissä kehiteltyihin toimintamalleihin ja menetelmiin. 

YHTEISTYÖSSÄ:

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started